Slabire hcc.


Terapii vizate Abstract Există o cerere medicală urgentă în prezent pentru a dezvolta strategii terapeutice care pot îmbunătăți rezultatul tratamentului carcinomului hepatocelular HCC. Prin urmare, anticorpul cu catenă unică pentru nanomedicina țintită de receptorul factorului de creștere epidermal scAb-EGFRcare tace eficient gena PBOV1, prezintă efecte anticanceroase puternice.

In vivo, administrarea de SIRC vizată de HCC, mediată de nanomedicina transuranică, inhibă remarcabil creșterea și metastazarea tumorii. Introducere În prezent, există încă o cerere medicală urgentă pentru a explora strategiile farmacoterapeutice care pot îmbunătăți rezultatul tratamentului carcinomului hepatocelular HCC 1. Dezvoltarea unor medicamente mai puternice și a formulărilor terapeutice se bazează pe o mai bună înțelegere a mecanismelor slabire hcc inițiere și progresie a HCC.

Studiile anterioare au arătat că celulele stem canceroase CSC capabile de auto-reînnoire și repopulare pe termen lung 2 sunt decisive pentru recidivele tumorale locale și îndepărtate, iar o suprimare eficientă a acestei populații cruciale a celulelor este vitală pentru îmbunătățirea rezultatului terapeutic al HCC 3.

Încărcat de

Cu toate acestea, mecanismele moleculare pentru reglementarea CSC rămân în mare parte necunoscute încă 4. Pe de altă parte, rolul tranziției epitelio-mezenchimale EMT în avansarea HCC a devenit din ce în ce mai important în ultimii ani.

Acest proces de reprogramare în mai multe etape a stării celulare depinde de dobândirea de atribute ale celulelor stem în tumori. Mai mult, CSC-urile slabire hcc metastazele tumorale prin menținerea plasticității lor de tranziție între stările epiteliale și mezenchimale 5.

Cancerul de prostată și de mamă supraexprimat 1 PBOV1 este o genă de codificare a proteinei umane cu un ARNm exon de bp, care este semnificativ supraexprimat în mai multe tipuri de cancer, dar care nu slabire hcc exprimat în țesuturile normale.

slabire hcc cea mai bună metodă de a arde grăsimi peste 40 de ani

De exemplu, sa constatat o supraexprimare în epiteliul glandular al cancerului de prostată primar și metastatic 6. Samusik și colab. Deși aceste studii oferă rezultate in vitro preliminare că supraexpresia PBOV1 a promovat proliferarea celulelor canceroase, efectul său asupra reglementării EMT și CSC nu a fost raportat. Interesant, gena PBOV1 localizează pe cromozomul 6 la 6q, iar modificările genomice ale 6q asociate cu tumorigenesis și progresia HCC au fost afirmate în studiile anterioare 8, 9.

În ultimii ani, livrarea de acizi nucleici cu nanocarieri polimerici a câștigat o atenție extraordinară în terapia cancerului.

slabire hcc mă simt prea gras pentru a slăbi

Acizii nucleici încărcați în nanocarieri slabire hcc fi protejați împotriva degradării nucleazei in vivo Incorporarea nanocristalelor superparamagnetice de oxid de fier SPION face ca nanomedicina să fie vizibilă prin imagistică prin rezonanță magnetică RMNceea ce simplifică evaluarea farmacocineticii și a rezultatelor tratamentului În plus, atașarea la suprafață a liganzilor specifici care recunosc biomarkeri moleculați asupra citomembranei cancerului de exemplu, folatul 12 și anticorpii 13 poate îmbunătăți furnizarea de medicamente tumorale a nanomedicinei atât in vitro, cât și in vivo În mod special, receptorul factorului de creștere epidermal EGFRcare aparține familiei receptorilor de tirozin kinază HER-erbB, este supraexprimat în multe tumori epiteliale ca o glicoproteină transmembranară celulară 15, Până în prezent, anticorpii monoclonali anti-EGFR cum ar fi cetuximab și panitumumab au fost aplicați cu succes singur sau în combinație cu agenți chimioterapeutici pentru tratamentul cancerului în clinică, ceea ce implică faptul că anticorpii EGFR ar putea fi liganzi puternici care direcționează administrarea de droguri a nanocarrierilor la tumorile epiteliale incluzând HCC 17, În plus, a fost explorat potențialul nanomedicinei nanoparticule pentru tratamentul HCC.

Mai mult, sa constatat că nivelul de supraexprimare afectează rata de supraviețuire a pacienților cu HCC. Acești pacienți au prezentat, de asemenea, supraviețuirea globală semnificativ mai slabă și supraviețuirea fără boală figura 1c, d, tabelul suplimentar 2. Luate împreună, expresia PBOV1 poate fi un factor de prognostic semnificativ al HCC, care ar putea influența oncogeneza și supraviețuirea pacienților Tabelul suplimentar 2.

Scala de bara, μm. Scară de bare, 10 μm. ADN-ul și sIRNA-urile au fost utilizate atât sub formă de plasmide, pentru a obține nanomedicine cu structuri fizice comparabile. Așa cum sa demonstrat prin numeroase studii, EGFR este cunoscut a fi supraexprimat pe membrana multor celule melatonina te ajută să slăbești maligne, incluzând celulele HCC, care au oferit baza terapiilor moleculare ale HCC slabire hcc inhibitori ai EGFR slabire hcc, erlotinib, cetuximab și compuși antiangiogenici de exemplu, bevacizumab și sunitinib 19, Prin urmare, am presupus că anticorpul EGFR ar putea fi, de asemenea, un candidat ideal pentru medierea donării de nanomedicine către HCC.

Am considerat această dimensiune slabire hcc și potențialul zeta ca fiind favorabilă slabire hcc intravenoase și endocitozelor celulare. Moverover, gruparea SPION din cadrul nanomedicinei a demonstrat o creștere semnificativă slabire hcc sensibilității RMN, care este esențială pentru aplicațiile in vivo Scară de bare, nm.

Albastru, nucleu indicând DAPI, roșu, pDNA indicând POPO-3, verde, agent de livrare slabire hcc agentul verde de la Oregon, suprapunerea fluorescenței roșii și verde pentru a genera o culoare galbenă, vezi și figura 1d. Panoul din dreapta, imaginile albastru prusac ale diferitelor grupe de celule Hep3B incubate în aceleași condiții ca în studiile CLSM. Scară bar, 50 μm. Albastru, indicând agregarea Fe, roșu, indicând nuclee. Observarea confocală cu laser a scanării microscopice CLSM a celulelor Hep3B incubate cu mai multe nanomedicine marcate cu fluorescență au obținut date consistente.

La toate timpurile de incubare a celulelor investigate 0, 25, 1, 2 și 4 orenanomedicina vizată grupul TSV a fost preluată mult mai eficient de către celule decât nanomedicina nespecificată grupul NSVîn conformitate cu verde Trebuie să slăbesc meme agent de livrare și fluorescență roșie indicând plasmida care se suprapune în membrana celulară și citoplasma.

Nanomedicina ne-orientată grupul NSV a arătat doar nuclee puternice de fluorescență albastră. Aceasta a fost legată mai întâi de membrana celulară 0, 25 ore și apoi a intrat treptat în celule 1 h până la obținerea unei concentrații intracelulare saturate 2 h față de 4 h Figura 2e, Figura 1d suplimentar.

După cum se arată în fig. Între timp, abilitățile de creștere și de formare a coloniilor numărul și mărimea celulelor Hep3B au crescut semnificativ prin reglarea superioară a PBOV1, în timp ce au scăzut remarcabil după amortizarea PBOV1 fig. Mai mult, așa cum s-a determinat prin testul de teste de etichetare finală a testelor de etichetare finală dUTP TUNEL mediată de deoxinucleotidil transferază terminală, reglarea PBOV1 în grupul TO a determinat apoptoza celulară scăzută evident și expresia inferioară a caspazei 3 scindate cu marker apoptotic, în timp ce TSOV1 și grupurile TS2 au prezentat un efect opus figura 3c, d, figura complementară 5a.

Liver Cancer Webinar: Case Studies in the Multidisciplinary Management of HCC

În consecință, supraexpresia PBOV1 a condus la o expresie evident crescută a markerului de proliferare suvivin și la creșterea semnificativă a ratei de creștere a celulelor HCC, în timp ce tacerea PBOV1 a avut un efect opus Fig.

Capacitatea de migrare a celulelor Hep3B determinată prin testul de migrare transwell al doilea panou, de sus în jos; bara de scară, 50 μm. Capacitatea de invazie a celulelor hep3B determinată prin testul de invazie transwell al slabire hcc panou, de sus în jos, bara de scară, 50 μm. Mobilitatea celulelor Hep3B a fost măsurată prin testarea ratei de vindecare a rănilor la 24 de ore după înfometarea serică și crearea plăgilor al patrulea panou, de sus în jos, bara de scară, μm a se vedea și figura suplimentară 5b.

Vezi și figura suplimentară 5d.

slabire hcc pierdere în greutate murphy iasomie

În consecință, abilitățile de proliferare celulară au fost aproape neafectate, așa cum s-a arătat prin testul MTT in vitro și analiza creșterii tumorii orthotropice in vivo Figurile complementare 2b, d, 3d și 4d.

Aceste rezultate au confirmat rolul critic al direcționării spre livrare în reglarea slabire hcc de nanocarrier a expresiei genei în HCC și a exclus, de asemenea, posibilitatea ca nanocarrierul să afecteze proliferarea celulelor hepatome.

În primul rând, testul de formare a tubului a fost efectuat pentru a testa potențialul angiogen al celulelor endoteliale hepotomice umane SK-Hep1care au fost activate de factorii angiogenici secretați de celulele Hep3B HIF-1α, cunoscut ca un factor major de transcripție care reglează angiogeneza și permeabilitatea vasculară prin inducerea de gene proangiogene de exemplu VEGF și enzimele glicolitice, sa dovedit a slabire hcc reglată în mod constant în diferite tipuri de cancer, inclusiv HCC și asociat cu rezultate clinice slabe pacienți 23, Apoi, s-a efectuat testarea de migrare a camerei Boyden și testul de invazie a camerei Boyden pentru a detecta efectul expresiei PBOV1 asupra migrării celulelor Hep3B și a potențialului de invazie, respectiv.

După cum se arată în figura 3e, în testul de migrare a camerei Boyden, celulele cu reglarea superioară PBOV1 au migrat puternic printr-o membrană poroasă necooperantă, conducând la cel mai mare număr de celule care locuiesc la fundul filtrului grupul TO. Spre deosebire de aceasta, celulele descrise în PBOV1 au prezentat cel puțin celulele care locuiesc la fundul filtrului datorită migrației cele mai sărace grupurile TS1 și TS2.

Analiza invaziei camerei Boyden a obținut rezultate consecvente. Cu alte cuvinte, celulele din grupul TO pătrund cel mai eficient în memoria bazei, imitând Matirgel, ceea ce a dus la creșterea numărului de celule de invazie la fundul filtrului.

Cu toate acestea, celulele din grupurile TS1 și TS2 s-au comportat exact invers fig.

Mult mai mult decât documente.

În plus, în testul de vindecare a rănilor, celulele din grupul TO au migrat cel mai slabire hcc, ducând la cele mai înguste spații la incubație la 12 și 24 de ore după înfometarea serului și crearea plăgilor. Procesul EMT a fost propus ca un mecanism critic în timpul progresiei cancerului și a metastazelor EMT, care slăbește aderența celulelor slabire hcc pentru a înzestra celulele cu proprietăți imbatabile și invazive îmbunătățite, poate fi adoptată de tumori pentru a crește invazivitatea și trăsăturile asemănătoare cu tulpina în timpul progresiei metastatice Mai ales, EMT poate fi indusă într-un subset de CSC metastazat, în funcție de care populația devine foarte agresivă și se poate răspândi în organism Prin urmare, calea EMT ar putea fi vizată pentru prevenirea metastazelor, care reprezintă o strategie pentru tratamentul cancerului Din păcate, medicamentele special concepute pentru inversarea EMT nu sunt disponibile în zilele noastre.

Testele de imunofluorescență au confirmat, de asemenea, faptul că expresiile markerilor epiteliali a-Catenin și E-cadherin au fost semnificativ reglați, în timp ce expresiile markerilor mezenchimali N-cadherin și Vimentin au crescut slabire hcc în celule Hep3B. Imagistica MRI T2 a arătat că zona tumorală a devenit hipointenză de la 0, 5 la 24 de ore după injectarea nanomedicinei țintă scAb-EGFR, atingând cea mai mică intensitate a semnalului la 2 ore după injectare grupul TSV.

Cu toate acestea, zona tumorilor la șoarecii care au primit nanomedicina nespecificată a prezentat o scădere mult mai redusă a intensității semnalului RMN T2 grupul NSV figura 4a. In vivo, imagistica NIRF a șoarecilor la diferite momente postinjecționare de la 0 la 24 de ore a obținut rezultate consecvente care arată diferite comportamente de acumulare tumorală ale nanomedicinei țintă scAb-EGFR marcată cu Alexa Fluor TSV și nanomedicinei ne-orientate grupul NSV o vena oculara slabire hcc 4b, figura suplimentara Albastrul albastru prusac pentru depunerea de fier în țesutul tumoral a fost extrem de susținător al rezultatelor imagistice MRI și NIRF.

slabire hcc cum slăbești din șolduri

Biovistribuția in vivo și studiul toxicologic al nanomedicinei narosice în modelul ortotropic hepatic Hep3B. Săgețile galbene indică localizarea tumorii. Săgețile galbene indică localizarea tumorii vezi și Figura 10 suplimentară. Scala de bare, 20 μm. Planificarea ilustrării studiului in slabire hcc. Imagine de dimensiune completă S-a efectuat imagistica fluorescentă ex vivo a organelor majore creier, plămân, inimă, ficat, splină și rinichi și tumoare excizată de la șoareci la diferite perioade de postinjectare 2, 6 și 12 ore pentru a demonstra biodistribuția in vivo a lui Alexa Fluor de nanomedicină marcată grupuri TSV și NSV injectate prin vena cozii.

În schimb, acumularea lor în toate celelalte organe a fost foarte slabă.

Hepatic cancer guidelines

Mai incitant, grupul TVS a arătat o fluorescență tumorală mult mai puternică decât grupul NSV, ceea ce indică o acumulare mai bună a tumorii prin țintirea cu EGFR Figura 4d, e; Datorită vaselor lor de sânge care prezintă leșin, tumori solide prezintă permeabilitate vasculară semnificativă și conductivitate hidraulică semnificativă decât cele normale, ceea ce este favorabil pentru tipurile de corp feminin și pierderea în greutate de nanomedicină la țesuturile tumorale.

Deoarece mărimile de pori ale vaselor de sânge în majoritatea tumorilor solide variază de la la nm 30, nanomedicinele noastre scAb-EGFR direcționate în jurul a nm pot traversa cu ușurință vasele de sânge tumorale. Evident, nu numai acumularea de tumori pasive derivată din efectul de permeație și retenție îmbunătățită 31, dar și țintirea activă mediată de scAb-EGFR a contribuit în mod semnificativ la acumularea remarcabilă de tumoră a nanomedicinelor care vizează HCC în modelele hematopoietice hematopoietice HCC.

In toxicitate in vivo a nanomedicinei nanostructurate După injecția cu vena din coadă a nanomedicinei orientate cu scAb-EGFR, s-au analizat greutățile corporale ale animalelor, inflamația țesuturilor și leziunile structurale în ficat și rinichi și datele biochimice serice.

Sub doza terapeutică de nanomedicină in vivo în decursul celor 20 de zile de tratament, diferențele semnificative de la grupul de control PBS nu au fost observate în greutățile corporale pentru oricare din grupurile injectate cu slabire hcc Fig.

Deși s-au arătat creșteri ușoare și auto-limitate ale ALT de la 3 slabire hcc la 12 zile și TBIL timp de tratament de 12 până la 20 zilenu s-au observat modificări evidente ale nivelurilor BUN și Cr la animalele care au primit injecție o dată pe zi timp de 20 de zile Fig. În plus, analiza histologică nu a arătat nici o deteriorare structurală evidentă de exemplu, necroză sau umflarea celulară tulbure la ficat și rinichi după tratamentul cu nanomedicină timp de 20 de zile fig.

Aceste rezultate au demonstrat că administrarea nanomedicinei theranostice a provocat doar o anomalie funcțională hepatică tranzitorie, dar nu a condus la nici un prejudiciu substanțial dăunător în ficat și rinichi. Terapiile in vivo au început în ziua 11 după transplantul de celule HCC și s-au terminat după 20 de zile de tratament Fig.

Determinarea volumului tumorii prin scanarea RMN T2 a obținut, de asemenea, rezultate consecvente pentru a arăta slabire hcc tumorilor hepatice ortotropice fig. Mai mult, testul de imunofluorescență a arătat că semnalele de fluorescență pentru markerii proliferați BrdU și Ki67 pe secțiunile de țesuturi ale tumorilor ortotrope au crescut în grupul TO, dar au scăzut în grupul TS Fig. Efectele in vivo ale nanomedicinei asupra activităților de proliferare în modelele hepatice hepatice și subcutanate hepatice.

Slabire hcc de creștere a tumorii a fost observată în modelul tumorii subcutanate Hep3B Fig. Pentru a obține o mai bună înțelegere a efectului exprimării PBOV1 asupra metastazei HCC, a fost investigat potențialul metastazelor pulmonare prin determinarea formării nodulilor metastazici pulmonari la șoarecii nudi care au primit injecție de veneagă a celulelor Hep3B umane Fig.

După 20 de zile de tratament, cele trei grupuri de control PBS, TSV și TOV au prezentat metastaze pulmonare clare, iar reglarea în sus a expresiei PBOV1 a determinat chiar mai multe nodule metastatice pulmonare și, în același timp, edeme pulmonare mult mai severe datorită inflamației asociate tumorii A grupa.

Dimpotrivă, reglarea în jos a expresiei PBOV1 a dus la scăderea semnificativă a numărului de noduli metastazici pulmonari și, în același timp, a edemului pulmonar minim grupurile TS1 și TS2 fig.

Efecte in vivo ale nanomedicinei asupra activităților de metastază și tulpină. Significant differences were analyzed by two-way ANOVA with multiple comparisons for f ; Student's t test for b and fcompared with PBS control group Imagine de dimensiune completă As shown in the western blotting assay Fig.

The tumor growth rate was also found to be positively related to the PBOV1 expression levels, ie, the higher the PBOV1 expression level the faster, the tumor growth at all cell injection numbers Figs. As shown in Fig. Importantly, reciprocal coimmunoprecipitation and western blotting assays further validated that PBOV1 formed a complex with β-catenin Fig.

Significant differences were analyzed by Student's t test, compared with PBS control group. P84 and β-actin served as loading control. The pseudocolour represents the intensity scale for indicated treatment groups versus PBS control group, calculated by log 2 transformation Imagine de dimensiune completă Discuţie In the past few years, compelling evidence has emerged to support the CSCs model for solid tumors, including HCC.

Therefore, identification of key functional oncogenes for CSC formation in HCC is important, since it could lead to efficient treatment strategies for this fatal disease 3, On the other hand, PBOV1 has been found to significantly overexpress in several cancers, but not in normal tissues.

Scepticism

To learn whether the expression level of procentul de grăsime corporală pierde săptămânal suspected oncogene is really related to tumor growth and metastasis, an effective regulation of its expression is crucial, which depends on the design of a powerful tool to transport nucleic acids including DNA and siRNA plasmids into cancer cells.

On the other hand, CSCs have the potential of infinite multiplication 39, Employing the EGFR antibody-mediated endocytosis to improve siRNA delivery efficiency, oncogenesis, tumor growth, and tumor metastasis were effectively suppressed in multiple HCC animal models. The main purpose of this study is to demonstrate the oncogenic role of PBOV1 in growth and metastasis of HCC, and our finding may lay a foundation for further developing more applicable siRNA nanomedicines based on biodegradable carriers 41, All patients were older than 18 years of age with complete clinical and laboratory data.

Patients were regularly followed up at the outpatient clinics every 3 months for the first 2 years, every 6 months for the next 3 years, and once annually thereafter. Patients with mixed HCC and cholangiocarcinoma or no follow-up data were excluded. For the use of these clinical materials and data for research purposes, prior patients' written consents and approval from the Institutional Research Ethics Committee IREC of the First Affiliated Hospital of Sun Yat-sen University were obtained, in accordance with the rules and regulations concerning ethical issues on research use of human subjects in China.

Clinical information slabire hcc summarized in Supplementary Table 1. RT-PCR assay Total RNA from cells and surgically obtained fresh tumor tissues and their adjacent noncancerous tissues were extracted using the Trizol reagent Invitrogen according to the manufacturer's instruction. Expression data were normalized to the geometric mean of housekeeping gene β-actin to control the variability in expression levels as described in literatures.

Testul Western blotting Cells or tissues were lysed for total protein extraction in radioimmunoprecipitation assay buffer 50 mM Tris-HCl, pH 7. Louis, MO. Bound primary antibodies were then probed with respective secondary antibodies labeled with horseradish peroxidase. The membranes were then stripped and reprobed with an anti-β-actin antibody as a loading control.

Information and dilution of antibodies used in this study slabire hcc listed in Supplementary Table 3. Full images of the blots are provided in Supplementary Fig. All the experiments were independently slabire hcc three times as the least. Information and dilution of antibodies used in this study are listed in Supplementary Table 3. Immunostaining was reviewed and scored independently by three observers based on the proportion of positively stained slabire hcc cells and intensity of staining.

Staining intensity was graded according to the following criteria: 0 no staining1 weak staining: light yellow2 moderate staining: yellow brownand 3 strong staining: brown.

slabire hcc slăbește Cymbalta

Staining index was calculated as: staining intensity score × the proportion score of positive tumor cells. PBOV1 expressions were evaluated according to the staining index, with scores of 0—4, 6, or 9. The cutoff value slabire hcc. After the above solution was dropwise added to 20 mL of anhydrous THF solution containing 3.